Wednesday, November 1, 2017

காஞ்சி காமாட்சி கோயில் வரலாறு, ஜி. சங்கரநாராயணன், 4 நவ 2017

தமிழ்ப் பாரம்பரியக் குழுமம்
Tamil Heritage Trust
presents

History of Kanchi Kamakshi Temple
(காஞ்சி காமாட்சி கோயில் வரலாறு)
by
​Prof G. Sankaranarayanan

4th November 2017
, Saturday 5:30 PM at Arkay Center,
146/3 R.H.Road, OMS Lakshana (Above Shah Electronics), Mylapore, Chennai

About the Topic:

காமக்கோட்டம் என்ற கருத்துருவானது காஞ்சியிலிருந்தேதான் துவங்கியிருக்கிறது. காஞ்சி காமாக்ஷி ஆலயமே காமக்கோட்டமென்று இலக்கியங்களிலும் கல்வெட்டுக்களிலும் குறிப்பிடப்பெற்றிருக்கிறது. காமாக்ஷி ஆலயத்தின் கோயில் வரலாறு கே.ஆர். வேங்கடராமன் முதலியோரால் ஆய்வு செய்யப் பெற்றிருக்கிறது. 13 நூற்றாண்டுக்கு முன்னர் கோயிலைப் பற்றிய கல்வெட்டுக்களில் நேரடியான குறிப்பில்லாத்தாலும் பலவிதமான பௌத்த சின்னங்களாலும் பௌத்த விஹாரையின் மேல் எழுந்த கோயில் என்றே பல்வேறு கருத்துக்களும் தோன்றியிருக்கின்றன. இந்நிலையில் அண்மையில் கும்பாபிஷேகத்திற்கான அகழ்வுகளில் பழமையான பல கல்வெட்டுக்கள் வெளிப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றையும் மேலும் பல இலக்கிய வரலாற்று ஆதாரங்களைக் கொண்டும் கோயிலின் வரலாற்றை மீளாய்வு செய்யும் முயற்சியே இந்த உரை.

About the speaker:
பேராசிரியர் ஜி சங்கர நாராயணன் காஞ்சிப் பல்கலையில் வடமொழித்துறைப் பேராசிரியராக பணியாற்றுகிறார். சமஸ்கிரும், தமிழ், வரலாற்று மற்றும் பண்பாட்டுத்தளத்தில்  இயங்கி வருகிறார். sarasvatam.in என்னும் இணையத் தளத்தில் கலை, கட்டுமானம், கல்வெட்டுகள், சுவடிகள் எனப் பல்துறை சார்ந்த விஷயங்களை தொடர்ந்து எழுதி வருகிறார்.

Entry for the event is absolutely FREE; No registration required. The event will also be available on LIVE.

Wednesday, October 4, 2017

S​tepwells, Ravishankar Thyagarajan, 7th Oct 2017

தமிழ்ப் பாரம்பரியக் குழுமம்

Tamil Heritage Trust
presents

S​tepwells
(​படிக்கிணறுகள்)
by
​Ravishankar Thyagarajan


7th​ October 2017,
Saturday 5:30 PM at Arkay Center,

146/3 R.H.Road, OMS Lakshana (Above Shah Electronics), Mylapore, Chennai

About the Topic:

Stepwells are large and steep wells with steps leading to the water, built mostly in the dry states of Gujarat, Rajasthan and regions around Delhi. Though there were stepwell constructions prior to 10th century, after this period, the constructions became large and more ornate, of a quality comparable to the greatest temples of India. One such standout stepwell is Rani ki Vav built by King Bhimdev I of the Solanki dynasty in the 11th century at Patan. The stepwell construction continued during the Islamic rule as well, in the 13th-16th century period.

The talk will introduce stepwells in general, and describe in more detail two important stepwells of Gujarat, Rani ki Vav mentioned above and the 15th century stepwell Adalaj near Ahmedabad.

About the speaker:
Ravishankar Thyagarajan is a heritage enthusiast, who works in a leading Financial institution in Chennai. His interests range from Puranas to syncretic traditions of India. He has given talks on U Ve Sa, Inscriptions of Chalukyas of Badami, Jain sculptures of Kalugumalai & Islamic Architecture of India.
Entry for the event is absolutely FREE; No registration required. The event will also be available on LIVE.


RSVP:
S. Swaminathan - sswami99@gmail.com; 2467 1501
Badri Seshadri - Kizhakku-p-padippakam - badri@nhm.in; 98840-66566
A. Annamalai: Gandhi Study Centre - gandhicentre@gmail.com;
S. Kannan - musickannan@gmail.com; 98414-47974
R. Gopu - writergopu@yahoo.com, 98417-24641
T.Sivasubramanian - siva.durasoft@gmail.com, 98842-94494

Friday, September 1, 2017

Sacred textiles of India, Sreemathy Mohan, 2nd Sep 2017

தமிழ்ப் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை
Tamil Heritage Trust
presents
Sacred Textiles of India
(இந்திய புனித ஆடையலங்காரம்)
by
Sreemathy Mohan
2nd September 2017, Saturday 5:30 PM at Arkay Chennai Convention Center,
146/3 R.H.Road, OMS Lakshana (Above Shah Electronics), Mylapore, Chennai


About the Topic:

The most common function for textiles is their use as articles of clothing. Apart from their importance as everyday and ceremonial dress, textiles in India have numerous other functions including their use as religious hangings, backdrops, sacred talismans etc. They are intimately connected to systems of religion, political organization, marriage, social status and exchange. Such decorative textiles assumes great importance as symbols of prestige, articles of wealth and of religious importance. The making of such clothes requires physical and spiritual precautions to protect the quality of dyeing and weaving, and the wellbeing of the artisian. Through an introduction to such textiles of India, and by seeing cloths in their cultural context, we can understand and appreciate their true value and meaning.

About the speaker:

The speaker was an insurance and IT professional, and is currently a textile researcher and enthusiast on history of Indian/World textiles. She writes widely on the subject, She has co-founded the W3 - Women, Weave, World -on Facebook, which is a group of Textile lovers and enthusiasts, and also works with Weavers and Weaving Societies directly in supporting and reviving vintage weaves. Participating and conducting textile trails in various clusters has given her a practical insight. She is enthusiastic about outreach to youngsters about our rich handloom heritage, and also facilitates expert connect sessions with designers.

Entry for the event is absolutely FREE; No registration required. The event will also be available on LIVE.


RSVP:
S. Swaminathan - sswami99@gmail.com; 2467 1501
Badri Seshadri - Kizhakku-p-padippakam - badri@nhm.in; 98840-66566
A. Annamalai: Gandhi Study Centre - gandhicentre@gmail.com;
S. Kannan - musickannan@gmail.com; 98414-47974
R. Gopu - writergopu@yahoo.com, 98417-24641
T.Sivasubramanian - siva.durasoft@gmail.com, 98842-94494