Friday, June 2, 2017

Buddhist Monuments & Iconography in Odisha, Shyam Raman, 3rd June 2017

தமிழ்ப் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை 
Tamil Heritage Trust
presents
Buddhist Monuments & Iconography in Odisha - An Introduction
(ஒடிசாவின் பௌத்தப் பண்பாட்டுச் சின்னங்கள் குறித்து ஓர் அறிமுகம்)
by
Shyam Raman
3rd June 2017, Saturday 5.30 PM at Arkay Chennai Convention Center,
146/3 R.H.Road, OMS Lakshana (Above Shah Electronics), Mylapore, Chennai

About the Topic: Lalitagiri, Ratnagiri and Udayagiri, about two and a half hours away from Bhubaneswar, were major centers of Buddhism. The remains at Lalitagiri have been dated as early as 3rd C CE; Ratnagiri and Udayagiri developed subsequently. They were great centers of Vajrayana buddhism between the 7th and 11th centuries. Archaeological excavations from 1958 and more recently in 1997-2000 have unearthed the ruins of a grand monastic complex with magnificent shrines. The sites have numerous sculptures of the Mahayana and Vajrayana pantheon as well as hundreds of votive stupas. The talk will include a quick overview of the three sites as well as an introduction to the basics of Buddhist iconography in Odisha.

About the speaker: Shyam Raman is a graduate in Mechanical Engineering and a post graduate in Management. He is currently employed with a large conglomerate based in Chennai.  In the past few years, he has been an active participant in the events of the Tamil Heritage Trust.

Entry for the event is absolutely FREE; No registration required. The event will also be available on LIVE. For further details, please visit http://www.tamilheritage.in & https://www.facebook.com/TamilHeritageTrust

RSVP:
S. Swaminathan - sswami99@gmail.com; 2467 1501
Badri Seshadri - Kizhakku-p-padippakam - badri@nhm.in; 98840-66566
A. Annamalai: Gandhi Study Centre - gandhicentre@gmail.com;
S. Kannan - musickannan@gmail.com; 98414-47974
R. Gopu - writergopu@yahoo.com, 98417-24641
T.Sivasubramanian - siva.durasoft@gmail.com, 98842-94494

Saturday, May 6, 2017

Heritage of Hydraulics, Shashwath, Video


Heritage of Hydraulics - Tradition of water conservation in Tamil Nadu, Shashwath

Tamil Heritage Trust
presents
Heritage of Hydraulics - Tradition of water conservation in Tamil Nadu
(தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டில்  நீர் மேலாண்மை)
by Shashwath
6th May 2017, Saturday 5.30 PM at Arkay Chennai Convention Center,
146/3 R.H.Road, OMS Lakshana (Above Shah Electronics), Mylapore, Chennai

About the Topic: In a land with no perennial rivers, it is the system Eris and canals that have been the backbone of Tamil culture since the most ancient of times. In short, they have transformed the landscape to make agriculture possible. They were built by both kings and commoners, and engineered with precision. In these times of unpredictable floods and droughts, groundwater depletion and land use changes, the significance of these structures is magnified. We will try to examine their history and their technology, and explore their relevance for today.

About the speaker: Shashwath is an electronics engineer by profession, but an environmentalist and heritage enthusiast by interest. He has been involved in environmental and water issues in Chennai city since childhood, and has most recently been a part of the Cooum Cultural Mapping project. As a heritage enthusiast, he has contributed to Poetry in Stone, and has documented several heritage sites both in Tamil Nadu and outside.

Entry for the event is absolutely FREE; No registration required. The event will also be available on LIVE


RSVP:
S. Swaminathan - sswami99@gmail.com; 2467 1501
Badri Seshadri - Kizhakku-p-padippakam - badri@nhm.in; 98840-66566
A. Annamalai: Gandhi Study Centre - gandhicentre@gmail.com;
S. Kannan - musickannan@gmail.com; 98414-47974
R. Gopu - writergopu@yahoo.com, 98417-24641
T.Sivasubramanian - siva.durasoft@gmail.com, 98842-94494

Saturday, April 1, 2017

அசோகமித்திரன், வாழ்வும் எழுத்தும், ஞாநி, வீடியோ


அசோகமித்திரன், வாழ்வும் எழுத்தும், ஞாநி, 1 ஏப்ரல் 2017

தமிழ்ப் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை
(Tamil Heritage Trust)
presents
Ashokamitran, Life and Works
by Gnani
1st April 2017, Saturday @ 5.30 PM at Arkay Chennai Convention Center,
146/3 R.H.Road, OMS Lakshana (Above Shah Electronics), Mylapore, Chennai

About the Topic:  Sakitya Akademi award winning writer Ashokamitran (J. Thyagarajan) died last week on 23rd March 2017. A prolific writer, wrote over 200 short stories, 8 novels, 15 novellas and innumerable articles in Tamil. He also rewrote a few of his short stories to English and wrote a sketch of places in Chennai and about SS Vasan of Gemini Studios in English. Ashokamitran's contribution to Tamil literature includes his work as the editor of the magazine Kanaiyazhi, which provided space to most of the top Tamil writers of today. Many of his short stories and novels have been translated to English and other Indian languages. The talk will focus on Ashokamitran's life and will also take a critical look at his contribution to Tamil literature.

About the speaker: Gnani is a journalist and a writer, who has had a long association with Ashokamitran. They have worked together as part of the Theatre group Pareeksha.

தலைப்பு: அசோகமித்திரன், வாழ்வும் எழுத்தும்

பேச்சாளர்: ஞாநி

தலைப்பு பற்றி: சாகித்ய அகாதெமி பரிசு பெற்ற எழுத்தாளர் அசோகமித்திரன் (ஜ.தியாகராஜன்) சென்ற வாரம் 23 மார்ச் 2017 அன்று காலமானார். தமிழில் 200க்கும் மேற்பட்ட சிறுகதைகளையும் 8 நாவல்களையும் 15 குறுநாவல்களையும்,  ஏராளமான கட்டுரைகளையும் எழுதியுள்ளார். தன்னுடைய சில சிறுகதைகளை ஆங்கிலத்தில் அவரே மறு ஆக்கம் செய்துள்ளார். சென்னையைப் பற்றிச் சில கட்டுரைகளையும் ஜெமினி ஸ்டூடியோஸின் எஸ்.எஸ்.வாசன் பற்றிய ஓர் ஆக்கத்தையும் ஆங்கிலத்தில் எழுதியுள்ளார். தமிழ் இலக்கியத்துக்கு அவர் ஆற்றிய முக்கிய பங்களிப்புகளில் ஒன்று கணையாழி இதழின் ஆசிரியராக இருந்தது, இன்று தமிழ் இலக்கியத்துக்கு முக்கியப் பங்களித்துக் கொண்டிருக்கும் பல்வேறு எழுத்தாளர்களுக்கு களம் அமைத்துக் கொடுத்தார். அவருடைய பல சிறுகதைகளும் நாவல்களும் ஆங்கிலத்திலும் பிற இந்திய மொழிகளிலும் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

பேச்சாளர் பற்றி: பத்திரிகையாளரும் எழுத்தாளருமான ஞாநி, அசோகமித்திரனுடன் நீண்ட காலத் தொடர்பில் இருந்தவர். பரீக்ஷா என்ற நாடகக் குழுவில் இருவரும் இணைந்து பணியாற்றியுள்ளனர்.

Entry for the event is absolutely FREE; No registration required.  Video stream of the event will be available on LIVE.

For further details, please check


RSVP:
S. Swaminathan - sswami99@gmail.com; 2467 1501
Badri Seshadri - Kizhakku-p-padippakam - badri@nhm.in; 98840-66566
A. Annamalai: Gandhi Study Centre - gandhicentre@gmail.com;
S. Kannan - musickannan@gmail.com; 98414-47974
R. Gopu - writergopu@yahoo.com, 98417-24641
T.Sivasubramanian - siva.durasoft@gmail.com, 98842-94494