Thursday, August 20, 2015

ஆகமங்கள் கூறும் அரனின் வடிவங்கள்: சங்கர நாராயணன், 13 செப் 2015

[தேதி மாற்றப்பட்டுள்ளது. கவனிக்கவும்]


தமிழ்ப் பாரம்பரியம்

(Tamil Heritage Trust)
presents


ஆகமங்கள் கூறும் அரனின் வடிவங்கள்
(Iconography of Maheswara from the Agamas)

by 

சங்கர நாராயணன்
(Sankara Narayanan)

at 5.30pm on Saturday, September 13th, 2015
at Vinoba Hall, Thakkar Bapa Vidyalaya, T Nagar.

சைவ ஆகமங்கள், சைவ ஆலயங்களுக்கு மூலமான நூல்கள். அவற்றில் ஸகலம், நிஷ்கலம் மற்றும் ஸகல நிஷ்கலம் எனப்பெறும் உருவம், அருவம், உருவருவம் ஆகிய வழிபாடுகள் குறித்துக் கூறப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் உருவ வழிபாடு ஸகலோபாஸனை எனப்படும். இதற்குத் தகுந்தபடி தத்துவார்த்தமாகப் பல வடிவங்கள் ஆகமங்களில் கூறப்பெற்றுள்ளன. அத்தகைய வடிவங்களை மாஹேச்வர மூர்த்தங்கள் என்பர். இத்தகைய மூர்த்தங்களின் தத்துவம், இலக்கணம் மற்றும் பயன்பாடு குறித்து மூல ஆகமங்களில் என்ன கூறப்பட்டுள்ளது என்பது பற்றி சங்கர நாராயணன் பேசுவார்.

சங்கர நாராயணன் காஞ்சிப் பல்கலையில் வடமொழித்துறைப் பேராசிரியராக இருக்கிறார். sarasvatam.in என்ற இணையத்தளத்தில் கலை, கட்டுமானம், கல்வெட்டுகள், சுவடிகள் எனப் பல துறைகளில் எழுதிவருகிறார்.

RSVP:
S. Swaminathan - sswami99@gmail.com; 2467 1501
Badri Seshadri - Kizhakku-p-padippakam - badri@nhm.in; 98840-66566
A. Annamalai: Gandhi Study Centre - gandhicentre@gmail.com;
S. Kannan - musickannan@gmail.com; 98414-47974
R. Gopu - writergopu@yahoo.com, 98417-24641
T. Sivasubramanian - siva.durasoft@gmail.com, 98842-94494

Celebrating 85th birthday of Dr. R. Nagaswamy


Tuesday, July 28, 2015

Recent Archaeological Excavations in Tamil Nadu and the Indus Sites, TS Subramanian

Tamil Heritage Trust
presents

Recent Archaeological Excavations in Tamil Nadu and the Indus Sites
by 
T.S. Subramanian (Frontline Magazine)
at 5.30pm on Saturday, August 1st, 2015
at Vinoba Hall, Thakkar Bapa Vidyalaya, T Nagar.

This lecture by T. S. Subramanian of Frontline Magazine will focus on the excavations at the Iron Age/megalithic burial sites of Kodumanal and Porunthal and the Iron Age burial site of Adichanallur which is not, however, a megalithic burial site. Adichanallur is more of an urn burial site. The recent excavations done at Kodumanal and Porunthal by Professor K. Rajan of Pondicherry University have unearthed many pot-sherds with Tamil-Brahmi script and revealed the antiquity of bead-making industry in these two sites. The excavations done at Adichanallur by T. Satyamurthy, who retired as the Superintending Archaeologist of the ASI, revealed more than 100 urns, most of them with skeletons. Urn burials at Adichanallur were done in tiers as well.  Dr Satyamurthy re-excavated Adichanallur after a gap of 100 years. Alexander Rea had excavated the site then and came up with a cornucopia of bronze items, gold ornaments etc..

The talk will also briefly include the recent excavation of the ASI at the Harappan site of 4MSR in Rajasthan and the excavations done by the Deccan College, Pune, at the Harapan sites of Rakhigarhi and Farmana, both in Harayana. It will focus on why these sites had only Early and Mature phases of the Harappan civilisation and not its Later phase, and why these sites came up on the banks of the Ghaggar river, earlier called Saraswati river.

RSVP:
S. Swaminathan - sswami99@gmail.com; 2467 1501
Badri Seshadri - Kizhakku-p-padippakam - badri@nhm.in; 98840-66566
A. Annamalai: Gandhi Study Centre - gandhicentre@gmail.com;
S. Kannan - musickannan@gmail.com; 98414-47974
R. Gopu - writergopu@yahoo.com, 98417-24641
T. Sivasubramanian - siva.durasoft@gmail.com, 98842-94494

Monday, June 29, 2015

Islamic Architecture in India: A Visual Presentation by Ravishankar

Tamil Heritage Trust
presents

Islamic Architecture in India: A Visual Presentation

by 
Ravishankar

at 5.30pm on Saturday, July 4th, 2015
at Vinoba Hall, Thakkar Bapa Vidyalaya, T Nagar.

About the topic:

Despite having its genesis in a country with no known architectural tradition, Islam has left indelible footprints across the nations and regions it had spread, by way of grand, lofty and incredibly beautiful monuments, especially mosques and mausoleums, characterized by ‘unique’ architecture.  It is amazing that a religion, which appears to be perpetually striving to maintain its purity of ideology and practices, assimilated some of the best traditions in regions known for their architectural accomplishments before its introduction, yet created an idiom that is unmistakably ‘Islamic’.

About the Speaker:

Ravishankar’s presentation is an attempt by a bewitched admirer, to trace the evolution of Islamic architecture, specifically of mosques, elsewhere and in India.  Growing up hearing tales and history of Moguls, his affinity for Islamic structures grew into passion during his long stay in Hyderabad working for a leading Housing Finance Company in India. A Chartered Accountant by education, he lives in Chennai now, alternating his dalliance between Mandirs and Mosques and Temples and Tombs with occasional sallies into study of Jain, Buddhist monuments and Stepwells.  

RSVP:
S. Swaminathan - sswami99@gmail.com; 2467 1501
Badri Seshadri - Kizhakku-p-padippakam - badri@nhm.in; 98840-66566
A. Annamalai: Gandhi Study Centre - gandhicentre@gmail.com;
S. Kannan - musickannan@gmail.com; 98414-47974
R. Gopu - writergopu@yahoo.com, 98417-24641
T. Sivasubramanian - siva.durasoft@gmail.com, 98842-94494

Wednesday, June 3, 2015

2000 Years of Mamallapuram - R. Gopu

தமிழ்ப் பாரம்பரியம்
(Tamil Heritage Trust)
presents

மாமல்லபுரம் - 2000 ஆண்டுகள் 
(2000 Years of Mamallapuram)

by
 
ர. கோபு 
(R. Gopu)

at 5.30pm on Saturday, June 6th, 2015
at Vinoba Hall, Thakkar Bapa Vidyalaya, T Nagar.

About the topic:

"Since 1788 when the first modern account of Mamallapuram was published, numberless visitors and scholars have written on it.  They include men of learning and charlatans, poets and tourists, sensitive men and crass itinerary fillers, nearly every kind and description of human being visiting an exceptional site of Hindu religious art." So N. S. Ramaswamy begins his bibiliographic magnum opus "2000 Years of Mamallapuram."
From being a remote village with monuments buried under the sand, to revelation as a gallery of Pallava Art, launching an era of historical fiction in Tamil and still concealing mysteries and puzzling historians, the history of Mallapuram's rediscovery is as fascinating as the history of its construction and its influence on Dravidian temples.

This lecture will take a broad sweeping look at the recent canvas of archeology and history: Periplus and PerumPanaRRuppadai, Daniell's paintings, Ptolemy's and MacKenzie's maps, Babington's and Hultzsch's epigraphy, theories of Rea, Havell, Dubreil, Longhurst, Heras, Minakshi, T.N. Ramachandran, K.R. Srinivasan, Nagaswamy and Lockwood, and the latest disclosures, some forgotten epigraphs.

About the Speaker:
R. Gopu studied Computer Science & Engineering and earned a Master's degree from Texas A & M University.  He worked at Microsoft in Seattle, USA and in the Silicon Valley. Gopu's interests include Astronomy, Science, Heritage, Literature, Music, Food and Writing.  He has given a number of lectures on Astronomy and Heritage related topics, especially on Pallava Art. He is also an avid student of Sanskrit. You can learn more about him at http://varahamihiragopu.blogspot.in/

RSVP:
S. Swaminathan - sswami99@gmail.com; 2467 1501
Badri Seshadri - Kizhakku-p-padippakam - badri@nhm.in; 98840-66566
A. Annamalai: Gandhi Study Centre - gandhicentre@gmail.com;
S. Kannan - musickannan@gmail.com; 98414-47974
R. Gopu - writergopu@yahoo.com, 98417-24641
T. Sivasubramanian - siva.durasoft@gmail.com, 98842-94494

Monday, April 27, 2015

பழந்தமிழ் பண்பாட்டின் சேரநாட்டு எச்சங்கள் - ஜெயமோகன்

தமிழ்ப் பாரம்பரியம்
(Tamil Heritage Trust)
presents
பழந்தமிழ் பண்பாட்டின் சேரநாட்டு எச்சங்கள்
(Remnants of Early Tamil Culture in the Chera Country)
by 
ஜெயமோகன்
(Jeyamohan)
at 5.30pm on Saturday, May 2nd, 2015
at Vinoba Hall, Thakkar Bapa Vidyalaya, T Nagar.

தலைப்பு பற்றி:
குமரி மாவட்டம் பழைய சேரநாடு. இங்கு தொன்மையான தமிழ் நாகரிகத்தின் பண்பாட்டு நீட்சி இப்போதும் ஓரளவு இருக்கிறது. இவற்றை விழாக்களில். ஆலயச்சடங்குகளில் நாம் காணலாம். பிற தமிழ்ப் பகுதிகளில் வெவ்வேறு பிற்கால ஆட்சியாளர்களாலும் தொடர்குடியேற்றங்களாலும் நிகழ்ந்த பண்பாட்டுமாற்றம் குமரிப் பகுதியில் நிகழவில்லை. ஆகவே இது ஆய்வாளார்களுக்குரிய ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக இருக்கிறது என்று கூறலாம். இந்தப் பண்பாட்டு எச்சங்கள் குறித்த ஓர் அறிமுகப் பார்வையை ஜெயமோகன் அளிப்பார்.

ஜெயமோகன் பற்றி:
பிறந்தது 1962, ஏப்ரல் 22ல். பள்ளி நாள்களில் ரத்னபாலா என்கிற சிறுவர் இதழில் முதல் கதையை எழுதினார். 1987-ல் கணையாழியில் எழுதிய ‘நதி’ சிறுகதை பரவலாகக் கவனம் பெற்றது. 1988-ல் எழுதப்பட்ட ‘ரப்பர்’ நாவல் அகிலன் நினைவுப்-போட்டியின் பரிசைப் பெற்றது. இது தவிர கதா விருதும் சம்ஸ்கிருதி சம்மான் தேசிய விருதும் பெற்றுள்ளார். இவர் எழுதிய விஷ்ணுபுரம் தமிழ் இலக்கிய உலகில் பெரிய கவனத்தைப் பெற்றதோடு விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியது. இவரது படைப்புகள் தொடர்ந்து தமிழ் இலக்கிய உலகில் அதிர்வலைகளையும் புதிய சாத்தியங்களையும் ஏற்படுத்தியவண்ணம் உள்ளன. தமிழ் மற்றும் மலையாளத் திரைப்படத் துறைகளிலும் இவரது பங்களிப்பு தொடர்கிறது. தற்போது மகாபாரதத்தை வெண்முரசு என்ற பெயரில் தொடர் நாவல்களாக மறு ஆக்கம் செய்துவருகிறார்.

அனைவரும் வரலாம்.

தொடர்பு கொள்ள:
சுவாமிநாதன் - sswami99@gmail.com; 2467 1501
பத்ரி சேஷாத்ரி  - கிழக்குப் பதிப்பகம்  - badri@nhm.in; 98840-66566
அண்ணாமலை - காந்தி நிலையம் - gandhicentre@gmail.com;
கண்ணன் - musickannan@gmail.com; 98414-47974
கோபு - writergopu@yahoo.com, 98417-24641
சிவசுப்ரமணியன் - siva.durasoft@gmail.com, 98842-94494

Thursday, April 2, 2015

கல்வெட்டுகளில் வைகறை ஆட்டம், ஆ. பத்மாவதி

தமிழ்ப் பாரம்பரியம்
(Tamil Heritage Trust)
presents
கல்வெட்டுகளில் வைகறை ஆட்டம்
(Vaigarai Dance Inscriptions)
by 
முனைவர் ஆ. பத்மாவதி
(Dr. A. Padmavathi)
at 5.30pm on Saturday, April 4th, 2015
at Vinoba Hall, Thakkar Bapa Vidyalaya, T Nagar.

தலைப்பு பற்றி:

திருவிடைமருதூர் மற்றும் திருவெண்காடு கல்வெட்டுகளில் ‘வைகறை ஆட்டம்’ என்ற நாட்டியம் நிகழ்த்தப்பட்ட தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. அது எவ்வாறு நிகழ்த்தப்பட்டது என்ற விவரம் அக்கல்வெட்டுகளில் கூறப்படவில்லை. எனவே அது எவ்வகை ஆட்டம், அது ஆடப்பட்ட விதம், பாடப் பெற்ற இசைப் பாடல் ஆகியவை எதுவாக இருக்கும் என்பது பற்றி சிலப்பதிகாரம், தொல்காப்பியம் ஆகியவற்றின் துணையுடன் தனது ஆய்வை முன்வைக்கிறார்.

பத்மாவதி பற்றி:

முனைவர் ஆ. பத்மாவதி, தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறையில் கல்வெட்டுத் தொகுதிகள் பத்துக்கும் மேல் தனியாகவும் சேர்ந்தும் பதிப்பித்துள்ளார். திருவிந்தளூர்ச் செப்பேடு S.I.I.Vol.xxx, இவர் சமீபத்தில் பதிப்பில் கொண்டுவந்தது. செம்மொழி தமிழாய்வு நிறுவனத்தில் ‘புதிய நோக்கில் களப்பிரர் வரலாறு’ என்ற ஆய்வை நிகழ்த்தி ஆய்வேடு சமர்ப்பித்துள்ளார். இது விரைவில் நூலாக வெளிவரவிருக்கிறது. தனிப்பட்ட முறையில் நான்கு நூல்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார். ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைகள் எழுதிப் பல்வேறு ஆய்விதழ்களில் வெளியிட்டிருக்கிறார். கருத்தரங்குகள், பயிலரங்குகளில் தொடர்ந்து பங்கு பெற்று வருகிறார்.

RSVP:
S. Swaminathan - sswami99@gmail.com; 2467 1501
Badri Seshadri - Kizhakku-p-padippakam - badri@nhm.in; 98840-66566
A. Annamalai: Gandhi Study Centre - gandhicentre@gmail.com;
S. Kannan - musickannan@gmail.com; 98414-47974
R. Gopu - writergopu@yahoo.com, 98417-24641
T. Sivasubramanian - siva.durasoft@gmail.com, 98842-94494