தமிழகமும் நாணயவியல் ஆய்வுகளும், மன்னர் மன்னன், 3 ஃபிப்ரவரி 2018


Tamil Heritage Trust 
presents
தமிழகமும் நாணயவியல் ஆய்வுகளும்
by ​மன்னர் மன்னன்
3rd February 2018, Saturday 5:30 PM at Arkay Center,
146/3 R.H.Road, OMS Lakshana (Above Shah Electronics), Mylapore, Chennai


About the Topic:

சங்ககாலச் சோழர்கள், பிற்காலச் சேரர்கள், பாண்டியர்கள், நாயக்கர்கள், சென்னை மாகாண ஆங்கில ஆட்சியாளர்கள் ஆகியோர் வெளியிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாணயங்களை தொடர்ந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. நாணயவியல் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் தமிழக வரலாற்றை புரிந்து கொள்ளவும் இவை உதவி செய்கின்றன. நாணயவியலின் முக்கியத்துவமும் பரவலாக விவாதிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள். தமிழகத்தில் இதுவரை நடத்தப்பட்ட பல்வேறு நாணயவியல் ஆய்வுகள் குறித்தும் அதன் மூலம் தெரிய வந்த செய்திகள் பற்றிய உரை இம்மாத நிகழ்வில் இடம்பெறுகிறது. 

About the speaker:

இரா. மன்னர் மன்னன், நாணயவியல் வரலாற்று ஆய்வாளர். புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியில் செய்தி ஆசிரியராக பணியாற்றுகிறார். தமிழக வரலாறு குறித்து ஏராளமான கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறார். பல்லவர் வரலாறு குறித்து ஆய்வு நூல் ஒன்றை எழுதியிருக்கிறார். பயிற்று என்னும் அறக்கட்டளையை நிறுவி, அதன் மூலம் நாணயவியல் குறித்த விழிப்புணர்வை மாணவர்களுக்கு ஊட்டி வருகிறார். ஏராளமான நாணயங்களை சேகரித்து, அருங்காட்சியகமும் நடத்தி வருகிறார். 

Entry for the event is absolutely FREE; No registration required. The event will also be available on LIVE.
Tags: Video

Two talks on Kanchi temples, Padmapriya Baskaran & G Sankaranarayanan

G. Sankaranarayanan


Padmapriya BaskaranPlease note the time and venue change. This is part of the THT monthly talk series - that happens every month, first Saturday. The time & venue are applicable only to this talk. We will be back to our usual place and time starting next month.

தமிழ்ப் பாரம்பரியக் குழுமம்
Tamil Heritage Trust

presents

முத்தொல்லாலயம்
(Kamakshi, Ekamra and Varadaraja temples)
by
Mrs. Padmapriya Baskaran

&

கச்சிப் பல தளி
(Lesser known temples of Kanchipuram)
by
Dr. G. Sankaranarayanan

6
th January 2018, 
Saturday 4 PM - 7 PM at Tamil Virtual Academy (Near Anna Centenary Library)
Gandhi Mandapam Road, Kottur, Chennai 600025

About the speakers:

Mrs. Padmapriya Baskaran is a Cost & Management Accountant by training and has over twenty years of professional experience in leading international non-profits. She is an avid traveler and heritage enthusiast. She aims to create awareness about lesser known ancient heritage sites through her blog Aalayam Kanden, which has close to 1.4 million viewers and has been featured among top Indian travel and spiritual blogs for the last six years. She advocates for heritage appreciation, conservation and sustainability through the Aalayam Kanden Trust of which she is the founder.  She has been involved actively in the cultural mapping of the Cooum river and has brought out a directory of temples along the river early this year. She has been awarded the Rotary Vocational Service Excellence Award in 2014.

Dr. G. Sankaranarayanan is a polymath and a renowned scholar with an expertise in history, epigraphy, silpa sastras, agamas, Tamil and Sanskrit literature. After completing his Masters and Doctorate in Sanskrit, at present he is working as an Assistant Professor in Sri Chandrasekara Saraswathi Vishwa Mahavidyalaya, Kanchipuram, teaching Sahitya, Indian History, Epigraphy to BA, MA, students.  His special project of interest is on “Kamakshi Amman Koil Sasanangal”.  A Prolific Writer, Orator in Tamil, English, Sanskrit, Telugu and many other languages and Versatile in various subjects like Art and Architecture, Music and Dance, History and Hindology, Drama, Epigraphy. Yet, a humble man with an excellent sense of humor and very approachable for any clarifications over FB, Phone or in person.  His blog http://sarasvatam.in/en/ is a well-known reference in the epigraphy and history circles.

Entry for the event is absolutely FREE; No registration required. A live webcast of the event will also be available.

For further details, please visit http://www. tamilheritage.in & https:// www.facebook.com/ TamilHeritageTrust

Tags: Video