மாமல்லபுரத்தின் பெருந்தவச் சிற்பத் தொகுதி பற்றி பேரா. பாலுசாமி (வீடியோ)


Tags - Great Penance Panel, Arjuna Penance, Bhagiratha's Penance, Mamallapuram, Video, S Baluswamy, Balusamy