முந்தைய தலைமுறை ஓவியர்கள்: மணியம் செல்வன் (வீடியோ)

மணியம் செல்வனின் தமிழ் பாரம்பரிய சிறப்புப் பேச்சின் வீடியோ:


Tags - Manian Selvan, Master Painters of Previous Generation, Video