தமிழகக் கல்வெட்டுகள் - ஓர் அறிமுகம் - மார்க்சிய காந்தி

இணையம் வழி
தமிழக வரலாறு, கலை, பண்பாடு, இலக்கியம்
பற்றிய
தொடர் சொற்பொழிவு-3

'தமிழகக் கல்வெட்டுகள் - ஓர் அறிமுகம்'

என்னும் தலைப்பில்

திருமதி மார்க்சிய காந்தி
துணை கண்காணிப்பு தொல்லியளாளர் (பணி நிறைவு)
அவர்கள் உரையாற்றுகிறார்.

நாள் : 11.07.2014, வெள்ளிக்கிழமை
நேரம் : மாலை 4.30 மணி
இடம் : தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்,
(அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் அருகில்)
காந்தி மண்டபம் சாலை,
கோட்டூர், சென்னை-25.
தொ.பே: 22201012

அனைவரும் வருக!
முனைவர் ப.அர.நக்கீரன்
இயக்குநர்