புதுக்கோட்டையின் கலை, பண்பாட்டுக் கூறுகள் - பேரா. சுவாமிநாதன் (வீடியோ)


Tags - Art and Cultural elements of Pudukottai, Prof. Swaminathan, Video