சாதாரண மனிதர்களின் வாழ்வின் ஊடாகப் புதுக்கோட்டையின் வரலாறு, க.இராசேந்திரன், 6 டிச 2014 (வீடியோ)


Tags - History of Pudukottai though ordinary people, K. Rajendran, 6 December 2014, Video