தமிழகத் திருக்கோயில் விமானங்கள்

தமிழ் பாரம்பரியம்
(Tamil Heritage Trust)
வழங்கும்
தமிழகத் திருக்கோயில் விமானங்கள்
  திரு. கி.  ஸ்ரீதரன் 

at 5.30pm on Saturday, Feb, 4th, 2012

வினோபா ஹால், தக்கர்  பாபா வித்யாலையா, தி. நகர்

Topic:

தமிழகத் திருக்கோயில் விமானங்களின் தோற்றம், அமைப்பு, வளர்ச்சி, பிற்காலத்தில் அவற்றின் வந்த மாற்றங்கள் பற்றிய உரை.

Speaker:
Mr. K. Sridhar retired from the Tamilnadu Govt Archeological Department in 2006, where he worked for almost 32 years.  He held various positions with the archeological department in Chennai, Tanjore, Tiruchi and Tirunelveli.  He has a degree in M.A, and has written many Books and Essays, which has been published by the archeological department.  These include:
தமிழ்நாடு கல்வெட்டுக்கள்
கரூர் அகழ்வைப்பகம் -- கையேடு
இராஜாராஜன்  அகழ்வைப்பகம் -- கையேடு
கங்கை கொண்ட சோழபுரம் -- கையேடு
மரக்காணம் -- அகழாய்வு அறிக்கை
பரிக்குளம் -- அகழாய்வு அறிக்கை
He has also written many தல வரலாறுகள், மற்றும் கும்பாபிஷேக மலர்கள்.  Recently, he has taught classes on inscriptions, temple architecture and paintings at Srilanka on behalf of Department of Hindu Religious and Cultural Affairs in 2011.

RSVP:
A. Annamalai: Gandhi Study Centre - gandhicentre@gmail.com; 94441-83198
Badri Seshadri: Kizhakku-p-padippakam - badri@nhm.in; 98840-66566
S. Kannan: Bank of Baroda - 2498 5836
S. Swaminathan - sswami99@gmail.com; 2467 1501
R. Gopu, writergopu@yahoo.com, 98417-24641
T. Sivasubramanian, siva.durasoft@gmail.com, 98842-94494