காஞ்சியின் ஏழு அற்புதச் சிற்பங்கள் (வீடியோ)


Tags - Seven Beautiful Sculptures of Kanchi, Than Thondri Eswarar Temple, R Viswanathan, Sivaramakrishnan, Video