வெள்ளையாம்பட்டு சுந்தரத்துடன் ஓர் உரையாடல் (வீடியோ)

நேற்று, டிசம்பர் 3, 2011 அன்று தமிழ் பாரம்பரியக் குழுமம் சார்பாக நடந்த பேச்சின் ஒளிப்பதிவு:


Tags - Vellaiyampattu Sundaram, A conversation, Video, December 3rd, 2011